Linköpingseskadern

Bli medlem

Fältregler för Linköpingseskadern

Som medlem i LEN får du flyga på vårt fält. Eftersom fältet ligger i inflygningszonen till militärflygplatsen Malmen så är det mycket viktigt att du följer våra fältregler. Slarvar du så riskerar hela klubben att bli av med tillståndet och det goda samarbete vi har med Malmen sedan många år.

För allas skull är det mycket viktigt att du följer dessa regler. Vårt samarbete bygger på att alla sköter sig.

Vårt flygfält vid Sjögestad ligger inom kontrollerat luftrum. För höjd under 1600 fot över havet kontrolleras vår luft av Malmentornet. För höjder över denna nivå ansvarar TMC i Norrköping. 1600 fot över havet motsvarar ungefär en höjd på 360 meter över vårt fält.

Följande regelverk gäller

Ring innan

Den som kommer först till fältet ringer till Malmentornet på telefonnummer ‭013-28 35 90‬, eller ‭013-28 35 91‬, för att erhålla flygtillstånd och flyghöjd innan påbörjad flygning. Modellflygaren uppger namn och telefonnummer och är sedan ansvarig person för kontakterna med Malmentornet. 


  • Flyghöjd 120 meter över mark kan vanligtvis lånas när Malmen har normal verksamhet.
  • Flyghöjd 300 meter över mark kan lånas endast när Malmen har låg verksamhet.


Ha telefon nära

Den ansvarige kontaktpersonen måste ha sin telefon redo för att svara eller återringa och agera om Malmen behöver avbryta verksamheten. 


Lämna över

Om den ansvarige personen lämnar fältet, och det finns flygare kvar, ringer hen till Malmentornet och meddelar namn och telefonnummer på den som tar över som ansvarig kontaktperson.


Ring igen för att avsluta dagens flygning

Den som lämnar fältet som sista person ringer till Malmentornet och meddelar att flygningen är avslutad.


Skylten ska visa rätt

Viktigt att vrida på skylten så att den pekar på rätt förhållande. ”Flyg inte”, ”Flyghöjd 120 meter”, ”Flyghöjd 300 meter. Avser Flyghöjd över mark.

Om Malmentornet inte är bemannat är automatiskt flyghöjd upp till 300 meter över mark tillåten.


Var beredd att avbryta om du märker flygverksamhet

Om kontakt inte har erhållits med Malmentornet och det senare under modellflygningen märks aktivitet av fullskalaflyg måste Malmentornet omedelbart kontaktas.

/Styrelsen