Linköpingseskadern

Bli medlem

Linflyg innebär att styra modellen med linor

En direktkontakt med modellen

I handen har du ett handtag med en lina i övre änden, och en i nedre. Linorna är 8-15 meter långa och sträcker sig in genom modellens vingspets. Inuti modellen är linorna kopplade till en rodermekanism. När du höjer armen ger modellen mer höjdroderutslag. Därmed kan du styra modellen i en halvsfär runt dig.

Looping, inverterad flygning och liggande åtta är exempel på manövrar du kan göra med ett linstyrt flygplan.

Linflyg var under länge det enda ekonomiskt rimliga sättet att "fjärrstyra" ett flygplan. Men, under 70-talet blev radioanläggningarna mindre, lättare och billigare. Då tog radiostyrt flyg över.

Fortfarande finns dock tjusningen kvar i att "hålla modellen i handen" under flygning. Kontakta oss i klubben om du vill testa på detta roliga sätt att modellflyga!