Linköpingseskadern

Bli medlem

Radiostyrt segelflyg

Det finns ett antal olika typer och klasser för radiostyrda segelflygplan.

Termikseglare

Den vanligast förekommande klassen är den som använder sig av termiken för att hitta uppåtvindar och kunna flyga en stipulerad tid för att senare kunna landa på en bestämd plats.

Elseglare

Det finns också en tävlingsklass som använder sig av en elmotor for att stiga upp i luftrummet för att sedan segla.

DLG

Den senaste segelmodellklassen som funnits en tid i Sverige är det som kallas för ”Diskus launch glider” som man kastar från marken och därefter seglar med. Är det tävling så genomför man ett antal olika tävlingsmoment med modellen.

Besök oss

Är du intresserad rekommenderar vi att du besöker en tävling för att bekanta dig med radiosegel för att kunna finna en lämplig modell och få kontakt med de aktiva som kan ge dig råd. Oftast i början kan man få låna startutrustning av kamrater och få stöd vid flygning. Nedan hittar du en länk till mer om radiosegel i Sverige.

Läs mer på modellsegelflyg.se