Linköpingseskadern

Bli medlem

Inomhusflyg

Vinterhalvåret brukar vi hyra en idrottshall för att flyga inomhus. Modellerna är lättare och långsammare än för utomhusflyg, och går att flyga i mindre utrymmen. De flesta modeller är byggda av någon form av cellplast eller EPP. Vikten brukar ligga kring 100-200 gram totalt, men det finns ännu lättare varianter också.

En bra modell att börja med är E-flite Night Vapor, som flyger sakta och lugnt.

Tävlingsformen F3P innebär konstflyg inomhus med extremt lätta modeller, nedåt 40 gram flygfärdiga.