Linköpingseskadern

Bli medlem

Med skolflygning lär du dig snabbare

Skolflygning innebär att två radiosändare kopplas ihop, antingen med kabel eller trådlöst. Läraren håller en, och du håller en. Läraren kan sen ta över flygningen ifall du hamnar i ett svårt läge. Under lugna förhållanden lär du dig hantera modellflygplanet i start, flygning och landning.
Slå en signal till vår skolflygchef om du är nyfiken. Ni kommer överens om en tid och träffas på vårt modellflygfält utanför Sjögestad.