Linköpingseskadern

Bli medlem

Segelmodeller som kastas upp som en diskus

En typisk tävlingsmodell väger ca 300 g, och har en spännvidd på drygt 1,5 m. Den har en liten pinne i vingspetsen, som piloten håller i för att kasta upp modellen. Ett bra kast kan ge modellen rejäl fart, så att den kan stiga till 40-50 meters höjd. Därifrån kan segelmodellen fånga uppvindar, så kallad termik. Termiken kommer från att solen värmer marken, som då gör att luften värms upp och stiger. Dagar med bra förhållanden kan modellen flygas upp till flera hundra meters höjd.
Eftersom det är rena segelflygplan driver batteriet i modellen enbart radiomottagaren och servona. Det gör att du kan flyga flera dagar på en laddning!
Med diskusmodeller består tävlingar av många olika moment, som kräver mycket av dig som pilot. Därför har den här grenen av modellflyg blivit mycket populär på senare år.
Läs mer på modellsegelflyg.se